Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2016

BrandNewMaggie
00:35
3880 c589
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialittlefool littlefool
00:34
1118 b58c

A baby chinchilla

Reposted fromerial erial vialittlefool littlefool
BrandNewMaggie
00:34

June 10 2016

BrandNewMaggie
18:02
0321 0918 500
Reposted fromlittlefool littlefool
BrandNewMaggie
18:01
3456 db89 500
Reposted fromoctober84 october84 vialittlefool littlefool
BrandNewMaggie
18:01
5520 c68c
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialittlefool littlefool
18:00
1361 1595
Reposted fromsunlight sunlight vialittlefool littlefool
BrandNewMaggie
17:59
7134 8dd3 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaretaliate retaliate
BrandNewMaggie
17:59
1628 b22f 500
BrandNewMaggie
17:59
3098 0a6c
Reposted fromlittlefool littlefool
BrandNewMaggie
17:58
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromborn2die born2die vialittlefool littlefool
BrandNewMaggie
17:58
BrandNewMaggie
17:57
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
BrandNewMaggie
17:56
3106 addd
Reposted fromlittlefool littlefool viaIriss Iriss
BrandNewMaggie
17:56
3131 7415 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaIriss Iriss
BrandNewMaggie
17:51
3087 a149
Reposted fromlittlefool littlefool
BrandNewMaggie
17:50
6016 3843
Reposted fromlittlefool littlefool
17:49
0455 e4f0 500
Reposted fromkimik kimik vialittlefool littlefool
BrandNewMaggie
17:49

Nie myślałam, że można tęsknić bardziej niż wczoraj. Ale przyszło dzisiaj i już wiem.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
BrandNewMaggie
17:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl